• Aanmelden

 • Lidmaatschap

  Lid worden van SC Gastel ?

   

  Ledenadministratie SC Gastel

    

  Jo en Toine Lazaroms

  Kerkstraat 80

  4751 HP Oud-Gastel

  Tel: 06-12935613

  twanlazaroms@gmail.com

   

  Aanmelden seniorenleden

  Nieuwe seniorenleden kunnen zich met een volledig ingevuld inschrijfformulier aanmelden als lid. Indien een machtiging tot automatische incasso afgegeven is kunnen seniorenleden deelnemen aan trainingen en wedstrijden na bevestiging van het lidmaatschap van de KNVB. Indien op een andere manier de contributie betaald wordt kan het lid pas deelnemen aan voetbal activiteiten na ontvangst van de contributie

  Nieuwe leden vanaf 16 jaar dienen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Nieuwe leden dienen ook een foto te uploaden via www.voetbal.nl of via de voetbal.nl app. Ook kan de foto naar de ledenadministratie worden gemaild. De foto is nodig voor de digitale wedstrijdzaken app.

  Aanmelden Jeugdleden

  Nieuwe jeugdleden kunnen zich met een volledig ingevuld inschrijfformulier aanmelden. Lid worden van Sc Gastel kan vanaf 5 jaar en altijd in overleg met de desbetreffende coördinator.

  Nieuwe leden vanaf 10 jaar dienen ook een foto te uploaden via www.voetbal.nl of via de voetbal.nl app. Ook kan de foto naar de ledenadministratie worden gemaild. De foto is nodig voor de digitale wedstrijdzaken app.

  Uiteraard gaan wij als vereniging erg zorgvuldig om met uw persoonsgegevens conform de AVG-wet! Raadpleeg hiervoor op onze website het menuitem privacy policy.

   

  Klik op het formulier bovenaan deze pagina om u aan te melden.

 • Proeftrainingen en Kabouters (pupillen/junioren)

  Proeftrainingen:

  Als je lid wil worden van SC Gastel mag je max. 3x kosteloos mee trainen met een jeugdteam na afspraak met de desbetreffende coördinator. Daarna bepaal je of je lid wordt of niet. Word je lid ga je contributie betalen.

   

  Kabouters

  1. Als je lid wordt ga je ook contributie betalen. Als je kabouter bent train je alleen maar en speel je nog geen wedstrijden. De contributie wordt in twee termijnen verdeeld. Per half seizoen betaal je € 40,-.
  2. Als je niet betaalt wordt je geen lid en kun je ook niet deelnemen aan de activiteiten binnen SC Gastel.
  3. Als je tussentijds stopt krijg je geen contributie terug.
  4. Je krijgt wel contributie terug bij een ernstige blessure, als je tijdelijk niet kan sporten.
  5. Als lid van SC Gastel wordt je automatisch lid van de KNVB.
  6. Als lid van SC Gastel ben je tijdens de activiteiten verzekerd.
  7. SC Gastel betaalt voor jou de contributie aan de KNVB.
  8. Je kunt je contributie betalen middels automatische incasso, waarvoor je SC Gastel moet machtigen, dit geniet onze voorkeur. De contributie wordt in september en in maart van je rekening afgeschreven.
  9. Als je niet via de automatische incasso wil betalen, krijg je van ons een factuur en moet je het contributie bedrag uiterlijk 1 oktober en 1 maart zelf overmaken op onze rekening. Hiervoor brengen wij € 2,50 administratiekosten in rekening per factuur.
 • Wijzigingen

  Alle soorten, voor de club relevante, wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

  Adreswijziging en/of ander telefoonnummer dienen behalve aan de ledenadministratie ook aan de leider van het desbetreffende elftal doorgegeven te worden.

  Indien opzeggingen (invullen via AFMELDEN) niet voor 31 mei hebben plaatsgevonden is men nog steeds automatisch lid voor het volgende seizoen. Men betaalt dan € 35, - als stil lid.


  Alle wijzigingen zoals adres of telefoonnummer kunnen worden doorgegeven
  via info@scgastel.nl

    

  Overschrijvingen

  Nieuwe leden dienen hun overschrijving tijdig kenbaar te maken bij de teamleider van hun team en dit aan te melden bij de ledenadministratie.

  Leden die overschrijving willen naar een andere vereniging moeten van hun leider akkoord hebben dat men alle in bruikleen gekregen materialen ingeleverd heeft en van de penningmeester dat aan alle financiële verplichtingen voldaan is en dit te melden bij de ledenadministratie waarna overschrijving verleend wordt.

 • Afmelden

  Afmelden als lid van SC Gastel?

  Indien opzeggingen niet voor 31 mei hebben plaatsgevonden is men automatisch lid voor het volgende seizoen. Men betaalt dan     € 35, - als stil lid.


  afmelden kan via onderstaand adres:

  Ledenadministratie SC Gastel

  Jo en Toine Lazaroms

  Kerkstraat 80

  4751 HP Oud-Gastel

  Tel: 0165-512303

  of  via :

  twanlazaroms@gmail.com