• Aanmelden

 • Lidmaatschap

  Lid worden van SC Gastel ?

   

  Aanmelden leden:

  Nieuwe leden kunnen zich met een volledig ingevuld inschrijfformulier aanmelden. Lid worden van SC Gastel kan vanaf 5 jaar.
  Nieuwe leden vanaf 10 jaar dienen ook een foto te uploaden via www.voetbal.nl of via de voetbal.nl app. Ook kan de foto naar info@scgastel.nl worden gemaild. De foto is nodig voor de digitale wedstrijdzaken app.
  Uiteraard gaan wij als vereniging erg zorgvuldig om met uw persoonsgegevens conform de AVG-wet! Raadpleeg hiervoor op onze website het menuitem privacy policy.
  Nieuwe leden dienen hun overschrijving tijdig kenbaar te maken bij de teamleider van hun team en dit aan te melden bij de ledenadministratie. 

  Klik op het formulier bovenaan deze pagina om u aan te melden.

   

  Proeftrainingen: 

  Als je lid wil worden van SC Gastel mag je max. 3x kosteloos mee trainen na afspraak met de desbetreffende coördinator. Daarna bepaal je of je lid wordt of niet. Word je lid ga je contributie betalen. 

  Kabouters: 

  Als je kabouter bent train je alleen maar en speel je nog geen wedstrijden.  

  Lidmaatschap: 

  • Als je niet betaalt wordt je geen lid en kun je ook niet deelnemen aan de activiteiten binnen SC Gastel.  

  • Als je tussentijds stopt krijg je geen contributie terug. 

  • Je krijgt wel contributie terug bij een ernstige blessure, als je tijdelijk niet kan sporten. 

  • Als lid van SC Gastel wordt je automatisch lid van de KNVB. 

  • Als lid van SC Gastel ben je tijdens de activiteiten verzekerd. 

  • SC Gastel betaalt voor jou de contributie aan de KNVB 

  • Alle soorten, voor de club relevante, wijzigingen dienen zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. 

  • De contributie voor actieve leden (senioren en jeugd) wordt ieder jaar verhoogd met het zgn. "prijsindexcijfer gezinsconsumptie".  

  • Wordt iemand in de loop van het seizoen lid van SC Gastel, dan hoeft dit nieuwe lid uiteraard alleen de maanden te betalen die erop volgen.   

   

  Wedstrijdkleding:

  Wedstrijdkleding wordt ter beschikking gesteld door SC Gastel. Iedere drie jaar vervangen we deze kleding. De oude kleding wordt uitgereikt aan de leden. Het budget voor vervanging kleding wordt vanuit de contributiegelden betaald. 

  Opzeggen:  

  Opzeggingen gelden voor de einddatum einde seizoen en dienen tijdig doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Indien opzeggingen niet voor 31 mei hebben plaatsgevonden is men nog steeds automatisch lid voor het volgende seizoen. Men betaalt dan contributie als stil lid.
  Leden die overschrijving willen naar een andere vereniging moeten van hun leider akkoord hebben dat men alle in bruikleen gekregen materialen ingeleverd heeft en van de penningmeester dat aan alle financiële verplichtingen voldaan is en dit te melden bij de ledenadministratie waarna overschrijving verleend wordt. 

     

  Contactgegevens ledenadministratie:


  Ledenadministratie SC Gastel
  Jo en Toine Lazaroms 
  Kerkstraat 80
  4751 HP Oud-Gastel 
  Tel: 06-12935613
  info@scgastel.nl