• Contributie
  -Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 juli.
  -Actieve leden senioren afdeling betalen € 208,50 per jaar.
  -Actieve leden jeugdafdeling betalen € 149,50 per jaar.
  -Kaboutercontributie (JO7 spelers die uitsluitend trainen) betalen €80,- per jaar.

  -Leden met een clubfunctie betalen hun contributie min de KNVB contributie.
  -Stille leden betalen € 35, -- per jaar.
   

  -Als er 3 jeugdleden of meer van 1 gezin lid zijn van SC Gastel krijg je per gezinslid € 3,50 korting per half jaar; € 7,- per jaar.

  -De contributie wordt geïnd middels automatische incasso eind augustus. Als er voor 1 september niet betaald is mag het lid niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.

  -De contributie voor de jeugdleden wordt halfjaarlijks geïncasseerd.
   
  -De incasso bestanden sturen wij in augustus en februari naar de bank zodat deze 1 september en 1 maart worden afgeschreven van uw rekening.  

  -Je moet ervoor zorgen dat de contributie op 1 september en 1 maart op onze rekening is overgemaakt. Als de contributie niet betaald is voor 1 september en de 2e termijn voor 1 maart mag het lid niet meer deelnemen aan trainingen of wedstrijden.

  -De contributie voor actieve leden (senioren en jeugd) wordt ieder jaar verhoogd met het zgn. "prijsindexcijfer gezinsconsumptie".
   
  Wordt iemand in de loop van het seizoen lid van SC Gastel, dan hoeft dit nieuwe lid uiteraard alleen de maanden te betalen die erop volgen. Deze nieuwe leden krijgen een brief met het verzoek de contributie te voldoen. Dit betreft dan de periode tot aan de eerstvolgende contributieperiode. Hierna wordt ook bij deze nieuwe leden contributie geïnd via automatische incasso.
  Bezwaar tegen automatische incasso dient schriftelijk ingediend te worden bij de penningmeester. U ontvangt daarna een brief met verzoek de contributie te voldoen verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
  Bij betaling van de contributie per overschrijvingsformulier dient de bijschrijving op de rekening van SC Gastel jeugd uiterlijk op 1 september c.q. 1 februari te hebben plaatsgevonden.
   
  De contributie dient overgemaakt te worden op en onder vermelding van:
   
  Jeugd:
   
  NL97RABO 01411.50.769
  t.n.v. SC Gastel Jeugd
  o.v.v. naam en geboortedatum lid
   
  Senioren:
   
  NL86RABO 01411.06.638
  t.n.v. SC Gastel
  o.v.v. naam en geboortedatum lid
   
  Wedstrijdkleding
   
  Wedstrijdkleding wordt ter beschikking gesteld door SC Gastel. Iedere drie jaar vervangen we deze kleding. De oude kleding wordt uitgereikt aan de leden. Het budget voor vervanging kleding wordt vanuit de contributiegelden betaald. 
   
  Blessure/ziekte

  Als je dusdanig geblesseerd raakt dat je minstens twee maanden of langer niet kunt voetballen, kun je een verzoek indienen bij de penningmeester om voor deze blessuretijd  vrijstelling te krijgen van het betalen tot contributie .

  Vrijwilligersfunctie

  Als je een onbezoldigde vrijwilligersfunctie binnen SC Gastel vervult, trainer, leider, functie binnen het bestuur of commissie, ontvang je de bondscontributie retour. De bondscontributie wordt verrekend met de contributie betaling.

  Kabouters

   De leden die alleen trainen en geen wedstrijden spelen en 7 jaar of jonger zijn  beschouwen we als Kabouters.

  -Je bent Kabouter als je na maximaal 3 proeftrainingen lid wordt van SC Gastel.

  -Als je lid wordt ga je ook contributie betalen. De contributie wordt in twee termijnen verdeeld. Per 1 september en 1 maart betaal je € 40,- voor een half seizoen.

  -Als je niet betaalt wordt je geen lid en kun je ook niet deelnemen aan de activiteiten binnen SC Gastel.

  -Als je tussentijds stopt krijg je geen contributie terug.

  -Je krijgt wel contributie terug bij een ernstige blessure, als je tijdelijk niet kan sporten.