• Contributie
  -Het seizoen loopt van 1 september t/m 31 juli.
  -Actieve leden senioren afdeling betalen € 208,- per seizoen.
  -Actieve leden jeugdafdeling betalen € 150,- per seizoen.
  -Kaboutercontributie (JO7 spelers die uitsluitend trainen) betalen €80,- per seizoen.

  -Leden met een clubfunctie betalen hun contributie min de KNVB contributie.
  -Stille leden betalen € 35, -- per jaar.
   

  De inning van de contributie wordt met ingang van het seizoen 2022-2023 verzorgt door NIKKI. Door de toename in ledenaantallen zijn wij op zoek gegaan naar een professionele partij die ons kan helpen in het innen van de contributie.
  Deze partij hebben we gevonden in NIKKI, zie www.nikki.nl

  De huidige werkwijze met automatische incasso´s of een factuur per email komt te vervallen. Ook komt het onderscheid in betaaltermijnen tussen jeugd en senioren te vervallen.

  Hoe wordt de contributie dan betaald vanaf het aankomend seizoen? Dit gaat als volgt;

  Via e-mail, SMS of Whatsapp ontvangt u een iDEAL-betaallink om de contributie te voldoen aan SC Gastel. Via de iDEAL-betaallink wordt u doorgestuurd via Mollie naar een betaalpagina waar u vervolgens de contributie voor SC Gastel veilig kunt betalen met uw eigen bank.

  U kunt kiezen voor een betaling in een keer of een betaling in termijnen. Kiest u voor een betaling in termijnen dan wordt de contributie verhoogd met administratiekosten (10% van de totale contributie tot een maximum van € 19,00)

  Heeft u het totale bedrag in één keer betaald, dan ontvangt u verder geen e-mails van NIKKI meer het komende seizoen. Heeft u gekozen voor een termijnbetaling, dan krijgt u iedere maand een e-mail of sms met daarin een nieuwe betaallink voor de desbetreffende maand.

  De eerste betaallink van Nikki ontvangt u naar verwachting begin september.

  Vanaf aankomend seizoen zullen ook boetes voor gele en rode kaarten via Nikki een keer per kwartaal in rekening gebracht worden.

  Voor vragen: info@scgastel.nl

   
  Senioren:
  Als er voor 1 oktober niet betaald is mag het lid niet meer deelnemen aan wedstrijden en trainingen.
   
  Jeugd:
  -Als er 3 jeugdleden of meer van 1 gezin lid zijn van SC Gastel krijg je per gezinslid € 7,- korting per jaar.
   -Als de contributie niet betaald is voor 1 oktober mag het lid niet meer deelnemen aan trainingen of wedstrijden.

  -De contributie voor actieve leden (senioren en jeugd) wordt ieder jaar verhoogd met het zgn. "prijsindexcijfer gezinsconsumptie".
   
  Wordt iemand in de loop van het seizoen lid van SC Gastel, dan hoeft dit nieuwe lid uiteraard alleen de maanden te betalen die erop volgen. 
   


   
  Wedstrijdkleding
   
  Wedstrijdkleding wordt ter beschikking gesteld door SC Gastel. Iedere drie jaar vervangen we deze kleding. De oude kleding wordt uitgereikt aan de leden. Het budget voor vervanging kleding wordt vanuit de contributiegelden betaald. 
   
  Blessure/ziekte

  Als je dusdanig geblesseerd raakt dat je minstens twee maanden of langer niet kunt voetballen, kun je een verzoek indienen bij de penningmeester om voor deze blessuretijd  vrijstelling te krijgen van het betalen tot contributie .

  Vrijwilligersfunctie

  Als je een onbezoldigde vrijwilligersfunctie binnen SC Gastel vervult, trainer, leider, functie binnen het bestuur of commissie, ontvang je de bondscontributie retour. De bondscontributie wordt verrekend met de contributie betaling.

  Kabouters

   De leden die alleen trainen en geen wedstrijden spelen en 7 jaar of jonger zijn beschouwen we als Kabouters.

  -Je bent Kabouter als je na maximaal 3 proeftrainingen lid wordt van SC Gastel.

  -Als je lid wordt ga je ook contributie betalen. De contributie wordt in twee termijnen verdeeld. Per half seizoen betaal je € 40,-.

  -Als je niet betaalt wordt je geen lid en kun je ook niet deelnemen aan de activiteiten binnen SC Gastel.

  -Als je tussentijds stopt krijg je geen contributie terug.

  -Je krijgt wel contributie terug bij een ernstige blessure, als je tijdelijk niet kan sporten.