• Uitnodiging informatieavond Veilig Sporten voor alle vrijwilligers van SC Gastel

  • Beste leidsters / leiders
    Beste trainsters / trainers
    Beste vrijwilligsters / vrijwilligers

    Zoals waarschijnlijk bekend bij jullie wordt er op 21 oktober (aanvang 19:30 uur) een avond georganiseerd bij SC Gastel door NOC/NSF in het kader van “Veilig sporten bij SC Gastel” Deze avond hebben wij in samenwerking met NOC/NSF georganiseerd omdat wij het super belangrijk vinden dat alle leden het gevoel en de ervaring hebben dat “Veilig sporten bij SC Gastel” een garantie is. Tijdens deze presentatie worden jullie meegenomen in de beleving wat “overschrijdend gedrag” zou kunnen zijn en op welke wijze dit zich zonder dat men er zich van bewust is binnen een gemeenschap kan ontstaan. Vriendelijk verzoeken wij jullie gehoor te geven aan deze uitnodiging en wanneer je niet kunt zorg ervoor dat een vervanger deze presentatie bijwoont. Meld je aan bij info@scgastel.nl Bestuur SC Gastel