• VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2021

  AANVANG 20.00 UUR (Nicky’s Paviljoen)

  AAN ALLE SC GASTEL LEDEN!

  Hierbij nodigen we je graag uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. 

  Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich opgeven voor aanvang van de vergadering, vooraf persoonlijk bij één van de huidige bestuursleden of vooraf via info@scgastel.nl.

  Jullie aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld, op deze vergadering kunnen jullie meebeslissen over belangrijke zaken in onze vereniging.

  Gooi je stem niet weg, kom naar de vergadering en beslis mee!! Wij rekenen op jullie komst.

  Voorafgaande aan de vergadering zal de definitieve agenda bekend worden gemaakt.

  De geldende voorwaarden in verband met Corona maatregelen zullen van toepassing zijn voor het bezoeken van de Algemene Ledenvergadering.

  Voor nadere informatie: info@scgastel.nl.

  Hoofdbestuur SC Gastel