• Alle (stille)leden zijn van harte uitgenodigd op de Algemene Ledenvergadering op 24 september a.s.
    De vergadering start om 20 uur.