• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is gestart met een campagne om gemeenten te ondersteunen bij het werven van stembureauleden. Vanwege het coronavirus worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 maatregelen getroffen om de verkiezingen goed te laten verlopen. Zo is een beperkt aantal stemlokalen al 2 dagen eerder open en moeten stemlocaties voldoen aan coronaregels. Om kiezers in het stemlokaal te wijzen op de maatregelen, wordt het aantal leden per stembureau uitgebreid van minimaal 3 naar minimaal 4. Daarnaast zijn er veel reserveleden en tellers nodig.

    SC Gastel ondersteunt de verkiezingen door het beschikbaar stellen van de kantinefaciliteit " Nicky's Paviljoen" als stemlokatie. De uitvoering hiervoor wordt gedaan in samenwerking met gemeente Halderberge. SC Gastel wil hiermee haar betrokkenheid in burgerparticipatie, waarbij het gaat het om het betrekken van en de betrokkenheid van burgers bij overheid te onderstrepen. 

    Voor het bezetten van het stembureau zijn we binnen de groep van leden op zoek naar vrijwilligers. De minimale leeftijd voor aanmelden is 18 jaar, je mag geen kandidaat zijn op een verkiezingslijst en je mag geen bestuursfunctie uitvoeren bij een politieke partij. We hopen een mooie mix van jonge en oudere leden bereid te vinden om een bijdrage te leveren 

    Nederland is een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement, namens de bevolking, de regering controleert en samen met de regering wetten maakt. Het parlement wordt ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd. Het Nederlandse parlement bestaat uit de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Minimaal één keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dan wordt de nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen. 

    Meld je aan op: info@scgastel.nl of als je op een andere stemlokatie ingedeeld wilt worden dan die bij SC Gastel: verkiezingen@halderberge.nl 

    meer info ook te vinden op  www.rijksoverheid.nl