• SC Gastel heeft vrijdag 18 september haar Algemene Ledenvergadering gehouden. Voorzitter Adri Doomen gaf namens het hoofdbestuur een overzicht van de gebeurtenissen in seizoen 2019/2020 bij SC Gastel. Dat daarbij de uiterst vreemde plotselinge beëindiging van het seizoen centraal stond mag geen verrassing zijn. De voorzitter gaf daarbij meteen ook aan dat de vereniging, net als de rest van Nederland, nog niet klaar is met de bijzondere omstandigheden die de Corona-pandemie ons brengen. De voorzitter riep de leden dan ook op om de maatregelen ter bestrijding van Corona te blijven respecteren. In de terugblik op het seizoen was er ook mooi positief nieuws te melden. De club heeft organisatorisch en in bestuurlijke omvang belangrijke stappen gemaakt. Commissies en bestuur zijn gevuld en daardoor kunnen veel taken opgepakt worden. Dat is zichtbaar door heel de vereniging. De accommodatie wordt steeds verder op orde gebracht, teams kunnen steeds beter gefaciliteerd worden en de financiële huishouding is goed op orde. Bestuursleden presenteerden bereikte resultaten en gaven een vooruitblik op hun afzonderlijke dossiers.  Goed nieuws was er ook te melden over de uitbreiding van het hoofdbestuur, door het toetreden van twee nieuwe bestuursleden zijn alle functies in het bestuur weer bezet. Een kritische noot was er ook. De onverwachte verplaatsing van het heren 1 team naar de westelijke voetbalregio mag ook als uiterst vreemde beslissing gezien worden. Geen onderlinge sportieve strijd tussen de Halderbergse verenigingen aankomend seizoen, dat is erg jammer.

    "SC Gastel, is een prachtige vereniging en we mogen trots zijn met elkaar met wat we als vereniging bereikt hebben," aldus de voorzitter.

    Voor de volledige presentatie, gehouden tijdens de algemene ledenvergadering, en inzage in notulen kunt u zich richten tot: info@scgastel.nl