• Sinds de start van de coronacrisis werkt de KNVB in een wekelijks overleg samen met NOC*NSF en alle andere sportbonden van Nederland om het belang van sport onder de aandacht te brengen bij de Rijksoverheid. Binnen dit overleg is de afgelopen tijd gewerkt aan het plan ‘Heropening sport’. Hierin wordt er sportbreed een voorstel gedaan aan de Rijksoverheid om de sport weer verantwoord te kunnen openen binnen de routekaart van het kabinet. Het volledige plan is inmiddels verstrekt aan minister Van Ark en hier terug te vinden.

    Routekaart heropenen sport:

    Op dit moment, medio november, zit Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Dat betekent dat sport wel mogelijk is, maar wel veel beperkingen kent. Het ministerie van VWS heeft NOC*NSF, de sportbonden, VSG, POS en de andere landelijke sportorganisaties gevraagd om gezamenlijk te verkennen op welke manier de sport het best passend kan worden opgenomen in de routekaart coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Wij bedoelen hier nadrukkelijk de sport in de meest brede zin, van sportverenigingen en sportschool tot individuele hardloper en thuis fitnesser.

    Actuele hoofdvraag: Welke mogelijkheden van versoepeling achten wij haalbaar bij het afschalen van het huidige niveau 4/5 (lockdown / zeer ernstig) naar niveau 4 (zeer ernstig)? En hoe verder af te schalen tot uiteindelijk het niveau waakzaam?
    Klik op de button voor de routekaart.

    Routekaart heropening sport