• In dit vreemde en vervelende Coronaseizoen, waarin we op dit moment nog niet precies weten of er nog gevoetbald kan worden (regio cup) en we dus ook nog niet weten hoe lang we nog door kunnen/moeten gaan met trainen hebben we als vereniging toch besloten om het onderhoud aan de velden op te starten. Immers wat we wel weten is dat het nieuwe seizoen weer in augustus start er vanuitgaande dat er dan weer meer kan en mag m.b.t. Corona en dus willen we de velden dan weer speelklaar hebben. 
  Dat betekent dat op dit moment aan het C- en D veld (pupillenveldje) onderhoud wordt gepleegd en niet beschikbaar is voor trainingen en wedstrijden. Wanneer dit afgerond is, zal het B-veld aan bod komen. Ondanks dat dit al een keer onder de aandacht is gebracht zien we nog steeds dat sommige teams naar het C of D veld lopen. Elk team wordt gevraagd om wat begrip te hebben voor deze situatie om zo alle trainingen door te kunnen laten gaan op de op dat moment beschikbare velden. Nogmaals vragen we om ieders begrip hiervoor. Bedankt vast.
  Daarnaast is er wat onduidelijkheid m.b.t. trainingen tijdens feestdagen. Omdat het een seizoen is van vooral voor de jeugd of jong volwassen veel trainen hebben we besloten om tijdens de feestdagen de training niet door te laten gaan. 
  Afgelopen Koningsdag waren er geen trainingen en dit houdt ook in dat we die lijn doortrekken richting 5 mei (bevrijdigingsdag), 13 mei (Hemelvaartsdag), 23 mei (1e Pinksterdag) en 24 mei (2e Pinksterdag). 
  Zodra er meer bekend is over het al dan niet doorgaan van de regio cup zullen we een besluit nemen tot wanneer er getraind kan worden. Verzoek alvast aan de leiders/trainers om er rekening mee te houden dat in ieder geval in de maand juli alle spullen (tenues en trainingsmaterialen zoals ballen enz.) weer in zijn compleetheid moeten worden ingeleverd in de desbetreffende locker in het ballenhok!  Vrijwilligers die stoppen en in het bezit zijn van een coachjas en/of andere kleding van SC Gastel dienen dit ook in te leveren. Inleveren van coachjassen, graag Twan Lazaroms een bericht geven. Inleveren van andere kleding in het bezit van SC Gastel via je leider/trainer inleveren.
  Bedankt vast. 
  SC Gastel bestuur