• Bericht van het Hoofdbestuur

  Zoals jullie allen wel bekend zijn afgelopen dinsdag wederom maatregelen getroffen om het Coronavirus nog sneller in te dammen. Concreet voor onze vereniging heeft dit betekend dat we de komende 2 weken geen trainingen aan kunnen bieden voor senioren. Vanaf 19 november gelden weer de ‘oude’ maatregelen en is trainen voor senioren in groepsverband met 4 tallen op 1.5 meterafstand onder begeleiding weer mogelijk. Voor onze jeugdteams veranderd er niets.

  Dat we in een periode zitten die ons allen ons voetbalhart aan gaat moge duidelijk zijn. Gelukkig, in tegenstelling tot het voorjaar, is er leven op ons prachtige Sportpark.

  De jeugdtrainingen doordeweeks en activiteiten die op zaterdag worden georganiseerd (dank voor alle vrijwilligers die dit mogelijk maken) doen ons als bestuur goed. De initiatieven die getoond worden door de selectie dames en heren worden door ons toegejuicht. Voor onze vele andere senioren leden beseffen we dat deze voetballoze periode niet altijd makkelijk is. Immers wordt er graag een wedstrijdvorm gespeeld waarna we dat lekker af kunnen sluiten onder het genot van een ontspannend natje en droogje. Belangrijk in deze tijd zijn sporten, ontspanning, samen zijn, verenigen en even de waan van de dag vergeten. Dat is allemaal niet mogelijk nu. Dat het niet altijd makkelijk is merken we als bestuurders ook. Gelukkig liet onze penningmeester tijdens de Algemene Ledenvergadering zien in het financieel jaarverslag dat we er goed op staan. SC Gastel is de grootste vereniging van Halderberge. Waar veel verenigingen in de regio kampen met leden terugloop blijven de leden bij SC Gastel binnen stromen en daar zijn we trots op en willen we ook zo houden. Het zal echter jullie niet verbazen dat we qua accommodatie zo langzamerhand uit ons jasje groeien. Hierover zijn we volop in gesprek met de gemeente. Ook zijn we los van de politiek aan het bekijken welke mogelijkheden we kunnen creëren om toekomstbestendig te zijn op dit gebied. Zijn er bij onze leden ideeën, schroom niet om ze met ons te delen!

  De club draait door, ook wanneer er geen voetbal is. Voor ons als bestuurders een nieuwe dimensie, die we nooit hadden voorzien, maar wel bittere werkelijkheid is. Zaken als sponsoring, financiën, onderhoud enz. staan niet stil en gaan gewoon door. Dat we het minder hebben over het spelletje zelf, daar minder op hoeven te (be)sturen, dat doet zeer. Toch wordt achter de schermen volop gewerkt voor het moment dat we weer mogen voetballen. Daarnaast is het bestuur volop bezig met de selectieprocedure voor een nieuwe hoofdtrainer voor heren 1. Johan van Batenburg, huidige hoofdtrainer van SC Gastel 1, heeft te kennen gegeven het trainerschap niet meer te kunnen combineren met zijn werk het komend seizoen. Dat vinden we als club natuurlijk ontzettend jammer en hopen dat Johan en ons vlaggenschip een prachtig slot beleven in de laatste maanden van zijn periode als trainer van SC Gastel 1.

  Een club kan niet zonder zijn leden, dus de leden staan voor ons als bestuur voorop en gelukkig kunnen we nu, eindelijk concreet, perspectief bieden mede namens de KNVB. Zij hebben namelijk een ‘Plan B’ gepresenteerd. In dit plan presenteren ze een drietal pijlers; scenario’s voor het uitspelen van alle amateurcompetities, plezierig en veilig blijven voetballen en verenigen en het toekomstig bestendig voetballandschap. Wij adviseren jullie om dit plan te lezen: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/competitiezaken/61958/amateurvoetbal-schakelt-na-nieuwe-coronamaatregelen-over.

  In het gunstigste scenario en wij hopen van harte dat dit werkelijkheid zal worden, worden de competities in het weekend van 16 en 17 januari hervat. Daar werken wij naar toe. Wij zullen jullie uiteraard op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Maar een club runnen kunnen we niet alleen daar hebben we alle leden voor nodig. En ook alle steun van jullie als leden. Natuurlijk staan we open voor kritiek, verbeteringen, ideeën. Deel ze met ons graag zelfs. Spreek ons aan of gebruik ons e-mailadres (info@scgastel.nl) hiervoor.
  Maar vooral doen we een beroep op jullie steun die nu hard nodig is. SC Gastel was voor Corona (en is nog steeds maar nu minder zichtbaar) een levendige, bruisende, groeiende vereniging. Een familie waar het fijn is om deel van uit te maken!

  Wij rekenen op jullie steun!

   

  Hoofdbestuur SC Gastel

  Ad Doomen

  Ruud Dijkers

  Stefan Wezenbeek

  Sebastian Frik

  Diny Forster

  Vincent Vermeulen

  Alwie Akkermans

  Patrick van Doormaal

  Johan Moerland

  Hans van den Broek