• Veilig sporten bij SC Gastel.

  Om in onze vereniging duidelijk te hebben wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan zijn er afspraken gemaakt. Je kunt deze afspraken over onze vereniging lezen op onder andere onze website www.scgastel.nl onder het tabblad documenten. Hier vind je bijvoorbeeld onze statuten en het verenigingsplan. Ook vind je hier ons document over normen en waarden in onze vereniging.

  Onder normenverstaan we in ons denken geschreven regels, opgenomen in dit schrijven en ongeschreven regels ofwel fatsoensnormen. Dit zijn uitgangspunten waarvan je mag veronderstellen dat elk clublid ze als bekend mag en zal veronderstellen.Waardenzijn die uitgangspunten die een vereniging belangrijk acht voor alle leden, gasten en/of bezoekers.

  Bestuurders en begeleiders zijn vaak vrijwilligers en dat wordt op prijs gesteld. Zonder zijn immers geen wedstrijden, seizoensfeest of trainingsprogramma’s. Vrijwilligers zijn belangrijk voor de cultuur in onze vereniging. Je geeft zelf het goede voorbeeld en zorgt ervoor dat iedereen zich welkom voelt. We hebben een gezamenlijke visie voor onze vereniging, waar we naartoe wilt groeien. 

  Als bestuurder en als vrijwilliger ben je de ogen en oren van de vereniging en verantwoordelijk voor een veilig en positief sportklimaat. Naast het vormgeven en uitzetten van goede preventieve maatregelen heb je als bestuurder de verantwoordelijkheid over je leden. Als het misgaat, ondernemen we actie.

  SC Gastel neemt alle vormen van “ongewenst gedrag” altijd serieus en wil met een protocol ongewenst gedrag voorkomen en in voorkomend geval direct aanpakken. Bij SC Gastel is een veilige sport en werkomgeving een absolute “must” om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord van het voetballen kan genieten, zowel bij trainingen als wedstrijden.

  NOC-NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ leider te verkleinen. Verder fungeren de gedragsregels als leidraad voor het gedrag van leiders/trainers* en sporters in concrete situaties. SC Gastel onderschrijft deze regels en zal hiernaar handelen.

  Met dit bericht willen we je graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op dit onderwerp. Een projectgroep is onder begeleiding van NOC/NSF aan het werk om een protocol veilig sporten bij SC Gastel samen te stellen.

  Op 2 juni 2022 zal er door de academie voor sportkader van NOC/NSF een inspiratiesessies Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdende gedrag georganiseerd worden. Aanvang 19:00, lokatie sportpark Blankershove.  Voor inschrijven, zie Inschrijfformulier - Sportopleidingen

  De ontwikkelingen op dit gebied zullen we de komende tijd binnen onze vereniging communiceren.

  *Overal waar we in dit protocol de mannelijke vervoeging gebruiken bedoelen we alle mensen: dus zowel trainers als trainsters, spelers en speelsters.

  Hoofdbestuur SC Gastel, 

  Projectgroep Protocol Veilig sporten SC Gastel