• ALV 2021 SC Gastel terugblik en vooruitzichten...

  25 sep 2021
 • SC Gastel hield op vrijdag 24 januari haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Adri Doomen opende de goed bezochte avond van een verscheidenheid aan leden en stond eerst stil bij hen die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar. In een presentatie werden de leden op de hoogte gebracht van de behaalde resultaten van afgelopen jaar. Het sportieve deel daarvan betrof maar een heel klein overzicht want vanwege de Corona maatregelen zijn er nauwelijks competiewedstrijden gespeeld. Wel heeft de club veel van haar leden kunnen faciliteren in voetbaltrainingen op het sportpark. De penningmeester presenteerde het financieel overzicht van het afgelopen boekjaar en gaf een toelichting bij de begroting voor komend jaar.

  In de vooruitblik gaf de voorzitter aan dat we uitkijken naar een prachtig nieuw voetbalseizoen. De tekenen daarvoor zijn goed en hopelijk blijven maatregelen ons dit jaar bespaard. 

  SC Gastel is een groeiende en bloeiende vereniging. Daar mogen we trots op zijn. Dat de groei ook uitdagingen met zich meebrengt zien we wekelijks door de krapte op onze velden en kleedaccomodatie en de belastbaarheid van onze natuurgrasvelden. De voorzitter presenteerde een overzicht van de gesprekken die gaande zijn om op korte termijn een passende oplossing te zoeken. In het facilteren van onze leden zijn we in de gelukkige omstandigheid dat we iedereen goed kunnen voorzien van spelmateriaal, uitrusting en dergelijke. Voor uitbreiding van onze accomodatie zullen we gesprekken aan moeten gaan met onder andere ons gemeentebestuur.

  Wie de volledige notulen van de algemene ledenvergadering in wil zien kan daarvoor contact maken via: info@scgastel.nl 

  Om 22:00 uur sloot voorzitter Adri Doomen de vergadering en wenste iedereen een mooi sportief succes toe de komende voetbaljaargang.