• Algemene Ledenvergadering 2022

  • Op 7 oktober 19.30 vond de Algemene LedenVergadering van SC Gastel plaats. 
    Door de prima opkomst konden zaken als statutenwijzigingen door gaan, herkiesbare bestuursleden en een nieuwe kascontrole commissie worden gekozen. Vele ogen en oren van met name de heren en dames selectie zagen penningmeester Ruud Dijkers een heerlijk financieel verslag presenteren, werd er uiteengezet wat eigenlijk veilig sporten bij SC Gastel is en voorzitter Ad Doomen blikte samen met de andere bestuursleden terug op het seizoen 2021/2022. Het officiele gedeelte werd om 21 uur gesloten en er werd onder het genot van een drankje op kosten van de club nog even nagekaart. Na deze ALV blijkt maar weer dat SC Gastel een goede en gezonde vereniging is, voor iedereen en van iedereen. 
    De notulen van deze ALV zijn uitsluitend door en voor leden op te vragen via info@scgastel.nl

    Alle (aanwezige) leden namens het hoofdbestuur bedankt voor jullie vertrouwen.